Stopp i alla sopsugarna - Ågärdat!

Just nu är det stopp i alla sopsugar. Felet är anmält.

Under tiden fram tills felet är avhjälpt är det förbjudet att ställa sina sopor nedanför sopsugarna.
Ta med dig soppåsen hem eller förvara den i förrådet till sopsugarna fungerar igen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter