Kostnader för tvätt och passerbrickor 

Avierna för augusti månads samfällighetsavgift har idag skickats ut från Fastum.

Debitering för tvättpass och ev. kostnader för passerbrickor och fjärrsändare avseende perioden april-juni kommer att läggas på oktober månads avi och kostnaderna avseende juli-september läggs på
avin för november månad.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter