Fel på gårdsbelysningen på gård 4 och 5 -  Åtgärdat!

Ett elfel har inträffat vilket medför att flera av armaturerna pågårdarna 4 och 5 inte lyser.
Felavhjälpning kommer att påbörjas den 30 december.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter