Påminnelse - Årsstämma tisdagen den 27 oktober

Årsstämman äger rum tisdagen den 27 oktober 2020 i Kryptan, Kista kyrka, kl 19.00.

Registrering av deltagare och fullmakter sker från kl 18.30.

  • Legitimation för samtliga röstberättigade ska uppvisas vid registreringen
  • Om endast en av ägarna till en fastighet närvarar vid årsstämman erfordras fullmakt från samtliga icke närvarande övriga ägare för att kunna delta i votering.

På grund av Covid-19 serveras ingen kaffe och smörgås i år. Vänligen håll avstånd, minst 1,5 m från varandra. Kallelse och dagordning delades ut i vecka 40 men finns också att hämta här.

Väl mött!
Styrelsen
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter