Obehöriga personer på samfällighetens område

Obehöriga personer med oklara avsikter rör sig i samfällighetens område.
Vi uppmanar alla boende att vara uppmärksamma och kontakta polisen direkt på tel 112 om ni observerar misstänkta aktiviteter så att polisen kan agera på rätt sätt.
Det är inte den enskilde medlemmen som ska ingripa utan polisen.
 
Våra gemensamma utrymmen på gårdarna ingår inte i den offentliga miljön utan är privat mark
och är till för de boende i samfälligheten.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter