MÄTARBYTE

Som tidigare informerats om ska de befintliga förbrukningsmätarna för kallvatten, varmvatten och fjärrvärme bytas ut under innevarande bokslutsår. Den tid för bytet som ursprungligen var satt till april månad har på grund av Covid-19 ändrats till tiden 11 maj - 10 juni.
 
Mätarbytet kommer att utföras av Techem
  
Den tid som är fastställd för mätarbytet kommer att aviseras av Techem i en blankett AVISERING MÄTARBYTE som delas ut i början av vecka 18 till varje hus.
 
Tidsåtgången för mätarbytet beräknas till 25 minuter per hus. För att minska risken för smittspridning kommer teknikern att bära munskydd och engångshandskar som byts efter varje husbesök samt bruka handdesinfektionsmedel. För er bekvämlighet och trygghet är det bra om ni kan hålla er i ett annat rum under tiden för besöket.
 
För att kunna utföra arbetet måste teknikern få tillträde till ditt hus. Skåpet där mätarna sitter ska vara lättillgängligt, tömt på andra föremål och med fritt golv. Utrymmet utanför skåpet måste också vara fritt. Skåpdörrarna ska kunna öppnas utan hinder.
 
Någon i ditt hushåll måste vara hemma på den anvisade tiden och ta emot teknikern, alternativt att ni kommer överens med en granne eller annan som kan hjälpa till i ert ställe. Meddela i så fall Techem om vem som träder in i ert ställe.
 
Om Du inte kan den planerade tiden kontakta i första hand techem på: sofia.iwars@techem.se och i andra hand på telefon 010-202 28 06.
 
Om Du uteblir från bokad tid eller överhuvudtaget inte kan någon tid mellan den 11 maj – 10 juni så medför det kostnader för dig samt att redovisningen av din årsförbrukning kan gälla avvikande tidsperiod.

Undrar du något så är du välkommen att kontakta styrelsen 

Kista den 21 april 2020
 
Silkeborgs Samfällighet
Styrelsen                                         

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter