Vad händer med fiber och bredband?

Som styrelsen tidigare informerat om kampanjar företaget IP-Only i vårt område om fiberuppkoppling samt avtal om tjänster med Telia. Detta är inget som initierats av styrelsen eller som hanteras av styrelsen.

Samtidigt har styrelsen fått förhandsinformation från Com Hem rörande planerade förbättringar och förändringar i vårt befintliga nät.

De har även erbjudit samfälligheten ett gruppavtal med bredbandstjänster, olika paket av tv kanaler samt telefoni till rabatterade priser. Liknande gruppavtal finns redan för andra samfälligheter  Kista.
Styrelsen kommer utvärdera avtalsförslaget och troligen ta fram en proposition om gruppavtal till höstens stämma eftersom det är något som berör samtliga 149 fastigheter i samfälligheten och därmed kräver ett stämmobeslut.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter