Angående fiberanslutning från IP-Only

Firman IP only har skickat ut ett ”Unikt fibererbjudande” till boende i samfälligheten.
Vi vill poängtera att detta är inget som samfällighetens styrelse ligger bakom.

Eventuella kabeldragningar på samfällighetens ytor måste dock godkännas av styrelsen.
Alla frågor rörande detta utskick och beställningar, avtal samt eventuella framtida arbeten skall ske till bolaget och inte till styrelsen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter