Inbrott på gårdarna

 Vi har under december haft tre inbrott på gård 5, ett inbrottsförsök på gård 1 samt ett inbrott på gård 2.
Inbrotten har inträffat på dagtid och skett via uppbrutna fönster på husens trädgårdssida.
 
Styrelsen uppmanar därför alla att se över sina skalskydd samt vara uppmärksamma på avvikande händelser i vårt område.
 
För mer information om inbrottskyddande åtgärder se vår hemsida under grannsamverkan och polisens informationssida: Samverkanmotinbrott.se
 
Silkeborgs Samfällighet
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter