Korrigering av kolumnen 1807-1906 i budgetdelen i kallelsen till årstämman

Tack vare en uppmärksam medlem i samfälligheten uppdagades ett fel i kallelsen i budgetdelen, där förra årets budget som syns i tabellen 1807-1906 inte stämmer överens med det som stämman godkände förra året.
 
Vår ekonomiska förvaltare har rättat till felet och ni kan ta del av den korrekta budgeten i sin helhet här.
 
Ändringen påverkar inte årets budget eller debiteringslängd 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter