ÅRSSTÄMMA den 29 oktober 2019

Årsstämman äger i år rum tisdagen den 29 oktober 2019 i Kryptan, Kista kyrka, kl 19.00.
Registrering av deltagare och fullmakter sker från klockan 18:30 då kaffe och smörgås serveras. 

Kallelse och dagordning kommer att delas ut i början på oktober.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter