Information från valberedningen

SAMFÄLLIGHETEN BEHÖVER DIG!                   
Inför samfällighetens årsstämma kommer valberedningen arbeta fram förslag på
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/20.
 
På stämman kommer medlemmarna rösta fram förtroendevalda för dessa poster:

  • Styrelseordförande
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Trivselgrupp/Markgrupp
  • Hobby- och tvättstugeansvariga
  • Valberedning

Om du är intresserad av något av dessa uppdrag – hör av dig till någon i valberedningen 
senast 1 september!
 
Mattias Johansson, gård 2, Stefan Jovanovic, gård 3, Carl-Henrik Jacobsson, gård 4
E-post: valberedning@silkeborg.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter