Filmning av rör och byte av armatur i stora garaget

Filmning av rören i stora garaget kommer att utföras av Solna Högtryckspolning fredagen den 17 maj från kl: 08.00. Det kan vara bra att vara ute i god tid om man behöver sin bil, speciellt om bilen står nära en brunn, eftersom de arbetar i körbanan. I övrigt kommer arbetet inte att påverka bilarna i garaget.

Byte av armaturer i stora garaget kommer att påbörjas torsdagen den 23 maj från kl: 08.00.
Entreprenörens bedömning är att arbetet i huvudsak går att utföra utan att bilar flyttas. Arbetet avses utföras under tiden 23-24-25 maj och slutföras i veckan som följer. I de fall bilar behöver flyttas kommer vi att kontakta berörda.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter