Samlingslokalen på Själlandsgatan 43 öppnas för bokning fr.o.m. den 12 maj

Samlingslokalen på Själlandsgatan 43 är ännu inte helt iordningställd efter den invändiga renoveringen men vi hoppas kunna slutföra den under veckan. Det innebär dock att den ännu inte är bokningsbar för aktiviteter.
 
Vi hoppas kunna öppna bokningsfunktion så att lokalen kan bokas från och med den 12 maj.
Blir det tidigare meddelar vi det här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter