Information om städdagen lördagen den 27 oktober 2018

Vi städar tillsammans på våra gårdar i samfälligheten lördagen den 27 oktober. Samling ute på gården klockan 9.00 på respektive gård.

Vi börjar med information och uppdelning av arbetsuppgifterna. När alla uppgifter är utförda så samlas vi vid grillen. En vuxen person från varje hus förväntas delta men alla som vill delta är välkomna. Det finns korv, kaffe och kakor till alla som är med. Kan ni inte delta på städdagen så tar ni kontakt med trivselgruppen på er gård som ger en uppgift att utföra innan städdagen.

Vi ses på städdagen!

Trivselgruppen 2017-2018
Gård 1: Sarvenaz Farsimadan, Själlandsgatan 113
Gård 2: Katja Taavo, Själlandsgatan 109 & Rebecca Karlsson, Själlandsgatan 99
Gård 3: Elin Ekdahl, Själlandsgatan 27
Gård 4: Maria Lantz O´Connor, Silkeborgsgatan 20 & Perihan Bakac, Silkeborgsgatan 14
Gård 5: Charlotta Gustafsson, Silkeborgsgatan 59

Viktig information om containrarna:
I år finns det tre containrar, de är i första hand till för skräpet från städdagarna. Det finns möjlighet att kasta eget skräp i containrarna, i mån av plats efter städdagen.

Containrarna är till för blandat avfall dvs. både löv och grenar likväl som plastkrukor och spadar. I containrarna får det absolut inte slängas några miljöfarliga ämnen så som färgrester, penslar, däck, tryckimpregnerat virke som exempelvis staket, trall eller skärmarväggar. Ingen elektronik-det gäller även batterier, leksaker som har haft batterier, lampor etc. Inte heller får någon typ av mat slängas här-de vanliga hushållssoporna ska kastas i sopsugen.

Containrarna öppnas på morgonen efter att alla uppgifter delats ut och låses sedan under eftermiddagen på lördagen. Utöver dessa tider så finns det en nyckel på varje gård som man kan få låna, men då gäller det att man förstår reglerna och följer dessa. Varje sak som hamnar i containern som inte får slängas där kostar alla boende i samfälligheten mycket pengar om man inte kan härleda det till den skyldiga som då får ta kostnaden själv

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter