Trafikhinder, gård 1

Under gårdsmötet den 14 augusti var det några av er på gården som erkände att de hade deltagit i flytten av stenarna som hade lagts i hörnan vid Själlandsgatan 127-131. Detta var stenar som hade placerats där som åtgärd för att skydda den nya kantstenen från biltrafik.

För att ni som deltog i "stenflytten" inte ska behöva ta den extra kostnad som det kommer att bli för samfälligheten att låta en entreprenör flytta tillbaka stenarna så vill vi uppmana er att själva flytta tillbaka stenarna snarast och absolut senast torsdag den 30 augusti, annars kommer entreprenören att utföra jobbet.

Ni som har andra idéer om hur vi ska förhindra trafik på aktuell plats bör inkomma med era förslag, kostnader för detta samt hur och när ett eventuellt arbete ska utföras. Utifrån detta kommer styrelsen att ta beslut på kommande styrelsemöte. Ny budget röstas igenom på årsstämman i oktober och det kommer därför att dröja något innan beslut kan verkställas.

Styrelsen
Silkeborgs samfällighetsförening
styrelsen@silkeborg.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter