Styrelsen bjuder in boende på Gård 1 till möte den 14 augusti, kl 19.00

Bakgrunden till mötet är att det på senare tid skett vissa händelser på gården och på grund av dessa önskar styrelsen bjuda in samtliga boende på gård 1 till ett möte där vi bland annat vill lyfta samfällighetens funktion samt hur man går tillväga för att påverka i en samfällighet.
Det är viktigt att förstå hur boendet i en samfällighet fungerar annars kan förväntningarna bli felaktiga vilket i sin tur kan skapa missnöje och missförstånd.

Vi träffas ute på gården tisdag den 14 augusti klockan 19:00.
Vänliga hälsningar/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter