Glöm inte bort att lämna motion

Motion dvs medlemmars förslag på förändring.

Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. Om du vill att samfälligheten skall förändra något kan du påverka genom att skriva en motion till samfällighetens stämma. Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan skriva ned vad du tycker att samfälligheten ska göra under det kommande verksamhetsåret på ett papper. Skriv alltid kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ärende per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ärenden som du vill ska behandlas på stämman.

Senast den 31 juli måste motionen lämnas in
  
http://www.silkeborg.se/boende/lämna-motion-36051314

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter