Information från styrelsen kommer framöver i huvudsak att ske via hemsidan 

Styrelsen har under det senaste året vid upprepade tillfällen meddelat i Silkeborgsbladet och i annan information som delats ut ” Om ni inte har tillgång till internet så meddela styrelsen det genom att lämna en lapp i brevlådan på Själlandsgatan 43. Skriv ert namn, adress samt att ni vill ha informationen i er brevlåda.”

Ingen har begärt att få informationen på papper.

Syftet med det var att styrelsen förberedde en övergång till digitalt med huvuddelen av information från styrelsen och den kommer därför i huvudsak att finnas på hemsidan www.silkeborg.se . Informationen är lösenordsskyddad och lösenordet finns i de tidigare utdelade Silkeborgsbladen samt i information rörande asfalteringsjobben.

Viss information kommer anslås vid sopsugarna, som denna, information där styrelsen behöver ert skriftliga svar kommer naturligtvis delas ut i brevlådorna liksom årsmöteshandlingar men de kommer även finnas på hemsidan tillsammans med den övriga informationen som inte längre delas ut.
Varför gör vi detta? Miljöskäl, möjligt att snabbare få ut information till medlemmar och boende samt en anpassning till avsaknaden av behov att få informationen på papper.

Hemsidan blir därmed extra viktig för er som bor i samfälligheten och det innebär att ni måste besöka hemsidan för att få aktuell information. Om en granne säger sig ha hört att något är på gång eller har hänt så gå själv in på hemsidan och kontrollera. Står inget där kontakta styrelsen så får ni svar och om det är av allmänt intresse kommer styrelse även att lägga ut den informationen på hemsidan.
Styrelsens förhoppning är att detta kommer leda till att alla boende därmed enklare har tillgång till samma information och att vi får en ökad dialog med våra medlemmar.

Glöm inte medlemmarnas halvtimme som inleder varje styrelsemöte där man har möjlighet att ställa frågor eller framför synpunkter.
 
Kista 2018-06-28
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter