Ändrad plan för asfalteringen

I och med fördröjningen p.g.a. den envisa vintern så förskjuts arbetena 5 veckor och beräknas bli klart i slutet av juli. Etappen med gård 1 och radgaragen flyttas och kommer att ske tidigare för att vara klart innan det är semestertider. Detaljplanering pågår och ny tidsplan kommer inom kort.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter