Avgifter på gästparkeringarna och kontrollavgifter

Början av januari så fort skyltningen är klar så införs avgifter på samfällighetens gästparkeringar och samtidigt införs övervakning av felparkerade bilar i vårt område. Detta sker enligt beslut på senaste årsstämman. 

För mer info se sidan Parkering.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter