Komplettering inför stämman

Tyvärr så har det visat sig att underlaget som vår ekonomiska förvaltare Deloitte sammanställt till kallelsen för årsstämman innehöll några felaktigheter. Den version av budgeten för 2015-2016 som finns med i kallelsen är den ursprungliga och inte den som fastställdes efter stämman. Eftersom det är få avvikelser som varken påverkar utfallet 2015-2016 eller budgeten 2016-2017 och inte heller slutregleringen 2015-2016 som är framräknad med rätt budget publicerar vi detta endast på hemsidan samt tillhandhåller rätt underlag vid stämman.

Följande belopp är de korrekta (de belopp som finns med i utskicket presenteras inom parentes):

 

Konto    Kontobenämning Korrekt budget (Det som av misstag fanns i utskicket)
3910  Medlemsavgifter  3869  3301
3920  Garageavgifter  30 25
Summa intäkter 3548  3348
4210  Trädgårdsskötsel  -310 -110
Summa driftkostnader -2953 -2753
7510  Arbetsgivaravgifter  -20 -80
Summa fastighetsadministration -356 -416
Resultat före avskrivning 239 179
Resultat efter avskrivning 65 5
         Periodens resultat       0               -60                                    
 

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter