Tillfälligt avbrott i fjärrvärmeleveransen

Den 16 augusti genomför Fortum säkerhetstester på fjärrvärmen och i Hässelbyverket vilket kommer påverka oss boenden i Silkeborgssamfällighet. 

Mellan dessa tider 9,30 till 12,00 kommer vi ha tillgång till kallt vatten men inget varmvatten 

För mer info se fortum.se/driftinformation 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter