Försening på samfällighetens avgift

Avgiften för samfälligheten denna kvartal är försenad, det innebär att sista betalningsdagen är 29 mars

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter