Förklaring följer - kvartalsrapport

Ytterligare ett förtydligande kring Kvartalsavgift 2015-2016.

Vad är BP2 och hur kan debiteringar ha framkommit efter årsstämman och revisorernas granskning?

BP2= Betalningsperiod 2, vilket är det andra kvartalet i på verksamhetsåret (eller det fjärde kvartalet på kalenderåret). 

Denna period skickades det felaktigt ut en omgång fakturor till alla hushåll innan allt underlag var klart, detta rättades till genom att man skickade ut en ny omgång fakturor baserade på fullständigt underlag. De som betalade in första fakturan med felaktig summa, men inte andra alternativt inte betalade mellanskillnaden mellan dessa två fakturor är de hushåll som berörs nu.

Informationen kom från Deloitte precis innan årsstämman. De hade inte informerat oss om skillnaden mellan vad som debiterats och vad som faktiskt betalats in.

Eftersom slutregleringen förutsätter att debiteringen stämmer med det som har betalats in, fanns det därmed en skillnad i medlemsavgifter som har kommit in under 2014-2015. Denna skillnad regleras via slutregleringen för 2014-2015, som i sin tur påverkar utfallet för 2015-2016. I första versionen på slutreglering 2014-2015 och debiteringsunderlag 2015-2016 skrev vi därför följande: ”Tyvärr kom underlaget om individuell debitering inte i tid från Deloitte till detta utskick. Därför stämmer posten ”Betald årskostnad 2014-2015” inte med summan av alla delar under ”Betalt 2014-2015”.”

Då detta uppdagades så har vi också nämnt en förbättringsåtgärd i senaste utskicket, det vill säga att slutregleringen skall ha en egen post för att det ska bli tydligare.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter