Ändrad programmering av tvättiderna

Tidigare kunde du använda tvättstugan 30 minuter längre än den ordinarie tvättiden. Nu har programmeringen ändrats så att om din tvättid slutar till exempel kl 14.00, måste du lämna tvättstugan kl 14.00. Det gäller i båda tvättstugorna.

Nyhetsarkiv