Garagesopning i parkeringsdäcket

Garagesopning kommer att utföras måndagen den 1 september kl 09. Samtidigt kommer lysrören i garaget att bytas ut.

För att arbetena, som beräknas pågå större delen av dagen, ska kunna utföras så snabbt och enkelt som möjligt ombeds samtliga fordonsägare med bilar i parkeringsdäcket att flytta dessa till gräsmattan/fotbollsplanen nedanför gästparkeringen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter