Avstängning av sopsuganläggningen

Kista sopsugsamfällighet kommer att stänga sopsugen för underhållsarbeten i terminalen.

Sopsugen kommer att vara avstängd under 5 dagar, från måndagen 24 mars till fredagen 28 mars, eventuellt tidigare om arbetena går fortare än planerat.

Under tiden kommer containrar med små inkastluckor att ställas ut fredagen den 21mars, så att de finns på plats måndagen 24 mars. De kommer att tas bort tidigast fredagen 28 mars, alternativt måndagen den 31 mars, allt beroende på om arbetena går fortare än planerat.

Placering av containrar 24-28 mars 2014

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter