DEBITERINGSLÄNGD 2013 SENASTE

Efter beslut på stämman så har en reviderad debiteringslängd sats upp på våra anslagstavlor i lokalerna Silkeborgsgatan 42 och Själlandsgatan 43.

Debiteringslängden kan du också ladda ner här.

Vid utskick av fakturan för BP2 2013_2014 som skall betalas den sista november 2013 bifogas ”Slutredovisning 2012-2013” och ”Budget 2013-2014” för ditt hus.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter