Kostnadsfördelning 2012_2013

Nu finns dokumentet " Kostnadsfördelning 2012_2013_A.pdf " under Boende/Dokument.

Dokumentet visar fördelningen av samfällighetens kostnader för budgetåret samt ett exempel på hur kostnaden blir för en genomsnittlig fastighet.

Er egen individuella kostnad kan ni se på tidigare utskickat dokument "Debiteriningslängd 2012-2013 Hus.pdf" under rubriken "Summa individuella kostnader.

 

Kontakta gärna ekonomi@silkeborg.se om ni har några frågor.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter