Du behövs för att samfälligheten ska fungera

I slutet av oktober är det dags för samfällighetens årsmöte. Vid mötet ska föreningens representanter i styrelsen och arbetsgrupper utses. Inför årsmötet ska valberedningen föreslå personer till uppdragen.


Om du vill vara med och påverka hur det är att bo i Silkeborgs samfällighetsförening kontakta oss i valberedningen genom att skicka ett mej till: valberedning@silkeborg.se 

Eller prata med någon av oss i valberedningen:

  • Jaana von Harpe, gård 1
  • Katja Taavo, gård 2
  • Calle Jacobsson, gård 3
  • Lina Molin, gård 4
  • Charlotta Gustafsson, gård 5

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter