Förändring av parkeringen vid gård 1

Som ni känner till har vi haft upprepade bilbränder vid infarten till gård 1 på de sex parkeringsplatser som gränsar mot våra hus. För att komma till rätta med problemet kommer de sex parkeringsplatserna att stängas genom att:

• den gröna returpappercontainern flyttas dit (Svart pil)
• betongsuggor placeras på resterande platser (Röd pil)

De som har bilar parkerade där kommer att informeras via lappar och skyltar att platserna måste tömmas senast ett bestämt datum.

Har ni frågor och funderingar så kontakta styrelsen. 

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter