Nära till naturen

Vårt område ligger i direkt anslutning till Järvafältets naturskyddsområde. Det innebär att vi har många grönområden runt oss för rekreation och naturupplevelser. Det finns flera elljusspår och åtskilliga promenadstråk inom området, liksom cykelvägar.
 
Igelbäcken
Igelbäcken rinner 25 meter söder om oss och har fina naturstigar och många bropassager. Igelbäcken är känd för den sällsynta fisken Grönlingen, en liten benfisk på max 15 cm.
 
Många fågelarter
Längs med ån finns fyra arter av hackspettar, Större och Mindre hackspett, Gröngöling och Svartspett (Spillkråka). På försommaren är de talrika Näktergalarnas sång närmast öronbedövande. I barrskogsparnasserna runt Igelbäcken häckar Ormvråk, Duv -och Sparvhök samt Hornugglor.
 
Lantlig idyll
Hästa gård ser till att vi har tamboskap i form av Highland cattle. De betar av flera hektar varje sommar och flyttas mellan de olika inhägnade hagarna längs med Igelbäcken. De klarar bistert klimat och visats i ladan med en öppen sida så att man kan besöka dem även vintertid. Man har också får och lamm. Eggeby ridskola har ett flertal hästar och hästar med sulky ses ofta på småvägarna kring Igelbäcken.
 
Idylliska små dammar
Det finns två groddammar som har iordningsställts för att rädda beståndet av lövgrodor etc.
Där finns också häckande skrattmåsar, kanadagäss och sothöns. I det restaurerade Skogvaktarkärret finns små- och svarthakedopping samt rastande småänder som vigg och krickor. Anslagstavlor på räcket visar bilder på olika djur och växter runt kärret.
 
Landskapet domineras av Granholmstippen
När tunnelbanan byggdes anlades en tipp för all sprängsten etc. vilket gav en imponerande höjd, Granholmstippen, 26 m. Härifrån har man utsikt mot Akalla, Husby, Kista och vänder man sig om har man Tensta och Rinkeby. Runt toppen finns en frisbeegolfbana anlagd (Järva Discogolfpark). Och när vindarna är rätt kan man se hängglidskärmar segla runt toppen.
 
På vintern finns maskinpreparerade skidspår på upp till en mil längs med Igelbäcken och runt Granholmstippen.