Fakta om Silkeborgs samfällighetsförening

Silkeborgs samfällighetsförening består av ett område med 149 rad- och parhus fördelade på 5 gårdar, naturskönt beläget i direkt anslutning till Järvafältets naturskyddsområde. Husen uppfördes 1979 - 80 med självbyggeri i SMåA. Det innebär att de första ägarna byggde sina hus själva.
 
Det är gångavstånd till Kista centrum 500 - 750 m.
 
Samfällighetens beteckning Silkeborg GA:1
 
Antal fastigheter
149 bostadsfastigheter
 
Värme, vatten, avlopp
Uppvärmningen sker via fjärrvärme. Kommunalt vatten och avlopp.

Sophantering
Området  har en sopsuganläggning som drivs av Kista Sopsugs Samfällighet. Det finns för närvarande ingen lösning för gemensam källsortering eller hantering av gropsopor i området.
 
Gemensamma byggnader
Parkeringsgarage i två plan med 7 extra uthyrningsplatser, radgarage för boende på gård 1. Två gästparkeringar, två samlings- och tvättlokaler, förrådsbodar till varje fastighet, lekplatser på gårdarna. Det finns fem gårdar med varierande planteringar, vägar m.m. som utgör samfälligheten och ägs gemensamt av de 149 bostadsfastigheterna genom Silkeborgs samfällighetsförening.
 
Samfällighetsavgift
Samfällighetsavgiften består av en individuell andel samt en lika andel. Den individuella andelen bestäms av hur mycket kallvatten, varmvatten och
värme den enskilda fastigheten har förbrukat.
 
Lika andelen täcker de gemensamma kostnaderna
Fasta avgifter för el, vatten och fjärrvärmeabonnemang, snöröjning, mark- och garageunderhåll, sophantering, arvoden till styrelsen och andra förtroendevalda, kontorskostnader (papper m.m.), el för garage och träfflokaler, försäkringar m.m. I samfällighetsavgiften ingår nyttjanderätt till en parkeringsplats med eluttag (endast avsett för motor- och kupévärmare) i gemensamt P-däck eller i radgarage samt en förrådsbod (ca 6kvm).
 
TV, telefoni och bredband
Samfällighetsföreningen har avtal med Tele2. För priser och utbud se www.tele2.se. Internettjänster beställs individuellt av fastighetsägaren. Samfälighetsföreningen har tecknat ett gruppavtal avseende bredband och telefoni från och med 1 april 2021,

Elbilsladdning
Vid gästparkeringen vid stora garaget finns två parkeringsplatser med laddstolpar och vid gästparkeringen vid gård 1 finns en parkeringsplats med laddstolpe. Betalning sker via parkeringsapparna. Instruktioner finns uppsatta vid laddstolparna.
 
Att tänka på vid ägarbyte!
Vid ägarbyte ska en blankett fyllas i och lämnas in till styrelsen. Blanketten kan du hämta här

Vad innebär det att bo i en samfällighet
Du äger fastigheten och ansvarar själv för yttre och inre underhåll samt skötsel av din egen trädgård och häckar. Du förväntas delta i gemensamma städdagar två gånger per år men också att bidra till att verka för samfälligheten. Det gör du genom att regelbundet acceptera uppdrag i styrelsen eller i någon av arbetsgrupperna.