Tvättstugan
Inom samfälligheten finns en tvättstuga, på Själlandsgatan 43. Den bokas antingen på hemsidan (via länk) eller på bokningstavlan i entrén till Samlings- och tvättlokalen. Tvättpassen är avgiftsbelagda.

 
Om du upptäcker att du inte kan utnyttja ditt bokade tvättpass, boka då av så att någon annan kan utnyttja den tiden. Om passet inte påbörjats inom 30 minuter är det fritt fram för någon annan att boka och tvätta.

Övrig information

 • Tvättmaskinerna får endast användas för tvätt av textilier.
  Det är inte tillåtet att tvätta mattor, filtar och arbetskläder/skor i tvättmaskinerna.
 • Tomma tvättmedelsförpackningar m.m. ska inte lämnas kvar i tvättstugan utan dem tar du med dig hem och kastar när du är klar.
 • Städmaterial finns i skåpet ute i hallen.


Felanmälan
Fel på maskinutrustningen ska anmälas till felanmalan@silkeborg.se, likaså om det saknas städutrustning.

Du kan också göra din felanmälan genom att använda den blankett som finns anslagen på insidan av dörren till tvättstugan och på anslagstavlan
i entrén. Du kan också hämta den här.

Boka ditt pass
Det finns två sätt att boka ett tvättpass, via hemsidan eller på bokningstavlan utanför tvättstugan.

Om du bokar via hemsidan ska du ange användarnamn och lösenord. Om du inte har erhållit användarnamn och lösenord av den tidigare ägaren ska du kontakta styrelsen@silkeborg.se.

Bokar du via bokningstavlan använder du din passerbricka.
 

Webbokningen nås på följande länk!
 

Bruksanvisningar för utrustningen i tvättstugan (tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp) finns på sidan Dokument (Hobby Tvätt) under fliken Boende.

loading...

Ordningsregler för tvättstugan vid Silkeborgs samfällighetsförening
Beslutade vid Årsstämman 2018 (2018-10-17)

Medlem som inte följer ordningsreglerna kan förlora rätten till att disponera tvättstugan, vid första avstängningen 1 månad, vid återkommande avstängning upp till 3 månader.

 • Det är endast samfällighetens medlemmar och person i medlems hushåll som får hyra tvättstugan. Det är alltid en myndig person från hushållet som ansvarar för lokal och utrustning.

Förbud att hyra tvättstugan föreligger för följande ändamål

 • Nyttjande av tvättstugan där inte någon eller några från medlemmens hushåll är närvarande.
 • Nyttjande av tvättstugan för näringsverksamhet.

Hyrestid

 • Bokning kan göras för maximalt ett pass åt gången. Varje pass omfattar fyra (4) timmar, för närvarande kl. 06-10, 10-14, 14-18 och 18-22.
 • Lokalen ska vara utrymd senast vid passets slut.

 Ansvar

 • Den medlem som bokar tvättstugan har totalt ansvar för ev. uppkomna skador på lokal och utrustning samt för att städning utförs enligt de städlistor som finns uppsatta. Skador eller fel anmäls till styrelsen omgående.
 • Det är den medlem som bokat lokalen som står för kostnaden av uppkomna skador. 

Ordningsregler

 • Hänsyn ska visas till närboende grannar.
 • Området utanför lokalen får inte skräpas ned.
 • Det råder absolut rökförbud inne i lokalen. Om rökning sker utomhus svarar den som hyrt lokalen för att lämpliga kärl för fimpar finns tillgängliga och att dessa tas om hand vid städning.
 • Ytterskor ska tas av i hallen.
 • När du lämnar lokalen ska alla lampor vara släckta samt dörrar och fönster vara stängda.

Rengöring och städning

 • Medlem som hyr tvättstugan ska lämna den i städat och rengjort skick.
 • Golven ska sopas och fukttorkas.
 • Maskiner skall torkas av ut- och invändigt. Fack för tvätt- och sköljmedel ska torkas ur.
 • Filter samt golv i torkskåpet ska torkas av.
 • Filter i torktumlaren ska rengöras.
 • Bänkar och tvättho ska torkas av.
 • Hallen ska sopas.
 • Sopor ska tas med och kastas.
 • Området utanför lokalen ska vara rent från fimpar och skräp
 • Handfat och toalett ska vara rengjorda om dessa nyttjats.