Gemensamma städdagar

ALLA fastighetsägare förväntas delta i städningen av våra gemensamma ytor. Det sker två gånger per år, i april och i oktober. Då samlas vi gårdsvis för att städa och fixa kring de gemensamma ytorna och vi avslutar dagen med att grilla och umgås.
 
På städdagarna har vi även containrar uppställda i anslutning till gårdarna, dessa är i första hand avsedda för samfällighetens gemensamma avfall. Efter städdagens slut kan man få kasta sitt eget avfall i mån av plats. Observera den skyltning som finns på containrarna om vad som är tillåtet respektive otillåtet att slänga. Missbruk kostar samfälligheten, det vill säga oss alla, extra.
 
Datum för städdagen meddelas på hemsidan och mer detaljerad information anslås på anslagstavlorna vid sopsugarna på respektive gård. I regel sker Vårstädning alltid helgen (lördag) före Valborg och höststädning sker alltid helgen (lördag) innan Alla Helgons dag.
 
Inför städdagen
Trivselgruppsrepresentanterna förbereder höst- och vårstädningarna och det är till dem som medlemmarna lämnar förslag på mindre inköp, t.ex. växtlighet.


Vad händer på städdagen

 • Upprop av närvarande sker gårdsvis. Ev. förhinder meddelar du i förväg till gårdens Trivselgruppsrepresentant. Man kan då få en uppgift att utföra antingen före eller efter städdagen.
 • Ev. information från styrelsen samt gemensamma frågor för gården.
 • Fördelning av arbetsuppgifter som ska utföras , när det är klart samlas vi igen för trevligt umgänge och lunch.

 
Exempel på gårdsvisa arbetsuppgifter:

 • Ogräsrensning i alla rabatter och häckar såväl inne på gården som på utsidan/runt gården.
 • Nyplantering av buskar och träd, bäst på hösten då det är svalt och regnigt, vilket gör att plantan rotar sig bra. 
 • Utläggning av täckbark i rabatter och häckar. (Mest på våren).
 • Gödsling av gräsmattor och rabatter.
 • Inspektion och klippning av häckar på gårdarna samt mot cykel/gångvägar.
 • Rensa och städa sandlådor från ogräs.
 • Reparera sittgrupper och lekställningar samt olja in trädetaljer.
 • Olja in staket runt sopsugar.
 • Sätta upp/ta bort trafikhinder.

Inspektioner

 • Rensning och reparation av häng/stuprännor på förrådsbodar och garage.
 • Inspektion av förrådsbodarnas tak. Det kan finnas trasig takpapp.
 • Inspektion av kryp/husgrunder efter vatteninträngning och att samla in ALLT organiskt skräp som kan orsaka mögel. Vid misstänkt vatteninträngning så meddela styrelsen och markgruppens sammankallande.
 • Översyn av alla kantstenar och ev. omgrävning och återställning.
 • Inspektera alla dagvattenbrunnar och gräva ur dessa med speciell skopa som finns att tillgå i föreningen. Ska göras både höst och vår för att förhindra problem med avrinningen.

 
Exempel på gemensamma arbetsuppgifter för samtliga fem gårdar

 • Städa och snygga till runt stora parkeringsgaraget och gästparkeringarna.
 • Snygga till runt boulebanan och ev. rensa ogräs.
 • Gårdarna turas om med storstädning av samlingslokalerna och tvättstugan. Då ingår också att klippa häckarna runt samlingslokalerna (tvätttugan) samt rensning av stuprör.
   

Dagen avslutas med att grilla och umgås.

Bilderna visar trevlig samvaro på gård 5 efter väl förrättat värv med gårdsstädning.