Snöröjning och sandning

Det är vi, samfälligheten, som är ansvariga om en olycka händer på grund av exempelvis dålig snöröjning. Vintertid har vi därför ett gemensamt ansvar
att efter ett fastlagt schema skotta och sanda, se nedan. Det är Trivselgruppsrepresentanten som tar fram ett schema för snöröjning och sandning för respektive gård och det anslås vid sopsugarna samt delas ut i brevlådan. Om ni är bortresta er vecka, måste ni själva se till att byta med en granne. På varje gård finns det minst en snöskyffel och vid gårdsbodarna finns lådor med sand.
 
I uppdraget ingår även att ordna en framkomlig väg till samlingslokalerna samt tvättstugan.
 
Snöskottning ska göras från gångvägarna till förrådsbodarna, till sopsugarna samt till samlingslokalerna och tvättstugan. Vid kraftigt snöfall, i avvaktan på entreprenör, skall även gångvägar skottas så att det finns en möjlighet att ta sig fram till fots. Upplogade plogkanter vid gårdsinfarterna ska skottas
bort av de som har den aktuella veckan.
 
Sandning ska ske vid risk för halka. Sandlådor och snöskyfflar är placerade centralt vid bodarna på respektive gård. Om sanden i lådorna börjar ta slut, kontakta styrelsen@silkeborg.se.
 
Snöröjning och sandning på gångvägarna och uppfarten till stora garaget är utlagt på entreprenad.

Schema för snöskottning och sandning 2023-2024 
Här läggs gårdarnas sandrings- och snöskottningscheman upp!