Felanmälan

Passerbrickor och fjärrsändare
Samfällighetsföreningen är ansvarig för lås, beslag och dörrstängare till samfällighetens gemensamma utrymmen som garage, Samlings- och tvättlokalerna och Trivselgruppens förrådsbodar. Vid eventuella fel kontakta felanmalan@silkeborg.se.
 
Dörrar till samfällighetens allmänna utrymmen skall alltid låsas då man lämnar lokalen. Observera att detta även gäller garaget. Om fel uppstår på låsanordningar till samfällighetens all­männa utrymmen skall detta omgående anmälas till styrelsen (se adress ovan). Nödutgångar och dörren till elcentralen (gäller nedre garaget) får inte blockeras.
 
Tips! Även moderna lås mår bra av lite tillsyn då och då.  Har du svårt att få in nyckeln i låscylindern sa smörj låscylindern med lite grafitpulver. (Grafitpulver fungerar även bra som smörjning till billås). Grafitpulver finns att köpa i plastflaska hos låsfackhandeln. Är dörren svår att stänga? Lite fett, vanligt konsi­stensfett eller liknande, på kolvarnas och slutbleckets glidytor brukar hjälpa. Kontrollera även att dörren inte satt sig så att kolven inte passar in i motsvarande hål i slutblecket.

Upphittad nyckel eller passerbricka lämnas till styrelsen.
 
El- och undercentral.
Samfälligheten ansvarar för samtliga fel på kall- och varmvatten samt värmeledningar som ligger inom samfälligheten fram till varje fastighets husgrund.
 
Problem med vattnet?
Skulle du få problem med kall- eller varmvattnet eller värme skall du alltid först söka felet inom din egen fastighet, hör gärna med din granne om hen har samma problem i sin fastighet. Hittar du inte felet ska du snarast anmäla det till felanmalan@silkeborg.se. Att du snabbt tar kontakt är särskilt viktigt vintertid eftersom risken frysskador på ledningar är stor.

Belysning
Samfällighetsföreningen ansvarar också för byte av trasiga lampor och säkringar på den gemensamma egendomen.
Anmäl trasiga lampor etc. till felanmalan@silkeborg.se.

Sopsugen
Vid stopp i sopsugen görs felanmälan till sopsugsansvarig, kontaktuppgifter finns anslaget vid varje sopnedkast. Du kan också mejla til felanmalan@silkeborg.se.

Under stoppet är det absolut förbjudet att ställa sopor bredvid sopsugen. Ta med dig soporna hem eller prova någon av de andra sopnedkasten.
Det är sällan stopp i samfällighetens samtliga sopnedkast samtidigt. Information vid långvarigt eller omfattande stopp i sopsugen meddelas på
hemsidan under Senaste Nytt.
 
Tvättstugan 
Fel på maskinerna ska anmälas till felanmalan@silkeborg.se likaså om det saknas städutrustning.
Du kan också göra din felanmälan genom att använda den blankett som finns anslagen på insidan av dörren till tvättstugan och på anslagstavlan
i entrén. Blanketten för felanmälan kan du också hämta här.

Samlingslokalerna
Fel på inventarier eller utrustning i samlingslokalerna ska anmälas till felanmalan@silkeborg.se.