Avtal med Fastighetsägarna

Samfälligheten har genom beslut på stämman 2019 upphandlat en avropstjänst avseende fastighetsskötsel hos Fastighetsägarna för samfällighetens räkning. Det är endast styrelsen som
får göra avrop mot denna tjänst vid felanmälan som rör samfällighetens gemensamma anläggningar/ytor. Om någon utanför styrelsen beställer arbeten som rör samfälligheten så kommer kostnaden att läggas på denne.
 
Felanmälan som rör samfällighetens gemensamma ytor/anläggningar görs som vanligt till felanmalan@silkeborg.se.
 


Beställning av arbeten som rör en enskild medlems fastighet
I den upphandlade tjänsten ingår även att medlemmarna har möjlighet att beställa vissa tjänster hos Fastighetsägarna för arbeten i sina egna fastigheter mot en timkostnad och som fastpris inklusive material.

Det är den enskilde fastighetsägaren som själv står för denna kostnad.
Läs mer om vilken typ av service Fastighetsägarna Service erbjuder och kostnaderna för dessa i Fastprislista (pdf som öppnas i eget fönster, finns också i Dokument).
 
Beställningen görs på telefon 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se.