Välkommen på informationsträff för gård 2 och 3

Styrelsen välkomnar samtliga boende på gård 2 och 3 till en informationsträff med rundvandring på gården där vi presenterar vad som planeras ske för gårdarna inför nästa etapp av asfalteringsprojektet som beräknas starta vecka 27 och då omfatta både gård 2 och 3.

Vi samlas 1 juli kl 10 för gård 3 och klockan 11 för gård 2 på respektive gård

Har ni möjlighet så besök gärna gård 4 för att se hur det kan se ut när första plattraden är åtgärdad. Gård 1 är i slutfasen nu men också värt ett besök så kanske eventuella frågor om arbetet hinner dyka upp innan mötet.

Om du har förslag på saker som rör markarbetena på din egen gård så är det viktigt att du framför din åsikt innan arbetena är planerade att starta. Det bästa är att vara med på informationsträffen, kan du inte närvara så behöver du inkomma med dina önskemål skriftligen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Silkeborgs samfällighet