Åtgärd av första plattraden gård 5

Måndag den 11 juni börjar entreprenören åtgärda första plattraden vid berörda fastigheter.

Viktigt att ni säkerställer framkomlighet framför er bostad så att arbetet inte hindras. Brevlådor, trappsteg, blomlådor etc. behöver flyttas undan.

Entreprenören kommer samtidigt åtgärda dom fel som har uppstått på gård 5

Tacksam för ert tålamod