Felanmälan

Passerbrickor och fjärrsändare
Samfällighetsföreningen är ansvarig för lås, beslag och dörrstängare till samfällighetens gemensamma utrymmen som garage, Samlings- och tvättlokalerna och Trivselgruppens förrådsbodar. Vid eventuella fel kontakta styrelsen@silkeborg.se.
 
Dörrar till samfällighetens allmänna utrymmen skall alltid låsas då man lämnar lokalen. Observera att detta även gäller garaget. Om fel uppstår på låsanordningar till samfällighetens all­männa utrymmen skall detta omgående anmälas till styrelsen. Nödutgångar och dörren till elcentralen (gäller nedre garaget) får inte blockeras.
 
Tips! Även moderna lås mår bra av lite tillsyn då och då.  Har du svårt att få in nyckeln i låscylindern sa smörj låscylindern med lite grafitpulver. (Grafitpulver fungerar även bra som smörjning till billås). Grafitpulver finns att köpa i plastflaska hos låsfackhandeln. Är dörren svår att stänga? Lite fett, vanligt konsi­stensfett eller liknande, på kolvarnas och slutbleckets glidytor brukar hjälpa. Kontrollera även att dörren inte satt sig så att kolven inte passar in i motsvarande hål i slutblecket.

Upphittad nyckel eller passerbricka lämnas till styrelsen.
 
El- och undercentral.
Samfälligheten ansvarar för samtliga fel på kall- och varmvatten samt värmeledningar som ligger inom samfälligheten fram till varje fastighets husgrund.
 
Problem med vattnet?
Skulle du få problem med kall- eller varmvattnet eller värme skall du alltid först söka felet inom din egen fastighet, hör gärna med din granne om hen har samma problem i sin fastighet. Hittar du inte felet ska du snarast felanmäla det till styrelsen@silkeborg.se. Att du snabbt tar kontakt är särskilt viktigt vintertid eftersom risken frysskador på ledningar är stor.

Belysning
Samfällighetsföreningen ansvarar också för byte av trasiga lampor och säkringar på den gemensamma egendomen.
 
Felanmäl trasiga lampor etc. till styrelsen@silkeborg.se.

Sopsugen
Vid stopp i sopsugen görs felanmälan till respektive sopsugsansvarig, telefonnummer och e-postadress finns anslaget vid varje sopnedkast.
Under stoppet är det absolut förbjudet att ställa sopor bredvid sopsugen. Ta med dig soporna hem eller prova någon av de andra sopnedkasten. Det är sällan stopp i samfällighetens samtliga sopnedkast samtidigt.
 
Tvättstugan
Fel på maskinerna ska anmälas till någon av dem som är ansvariga för tvättstugan. Till dem kan du också vända dig om det saknas städutrustning. Namn- och kontaktuppgifter finns anslaget i tvättstugan eller till styrelsen via e-post, styrelsen@silkeborg.se

Du kan också göra din felanmälan genom att använda den blankett som finns anslagen på insidan av dörren till tvättstugan och på anslagstavlan.
Blanketten kan du också hämta här.