Parkering inom samfälligheten

Till varje hus hör en parkeringsplats i garage med eluttag som enbart är avsett för motor- och kupévärmare. När motor- och kupévärmare används ska dessa vara anslutna via tidur med max 3 timmar gångtid. Garagens eluttag har inte kapacitet för att klara av laddning av elbilar varför elbilar, oavsett storlek, inte får anslutas.
 
Parkeringsförbud råder på samtliga gårdar inom samfälligheten. För allas trevnad skall biltrafik inom samfälligheten undvikas, men även om parkeringsförbud gäller på gårdarna är det tillåtet att parkera bilen tillfälligt för snabb in- och urlastning.
Det finns 7 extra parkeringsplatser i stora parkeringsgaraget för uthyrning till medlemmar i samfälligheten. Det sker genom ett lottningsförfarande en gång per år. Information om detta distribueras till medlemmarna i mars varje år. En intresseanmälan lämnas till styrelsen. De aktuella P-platserna är avsedda för medlemmar med flera bilar, och är inte avsedda för utomstående. Kontroll sker mot de registreringsnummer som är angivna och gäller för hyresavtalet.

Samfällighetens gästparkeringar
Det finns två gästparkeringar, en i anslutning till stora parkeringsgaraget samt en mindre i anslutning till garagelängorna vid gård 1. Gästparkeringarna är avsedda för parkering för gäster till boende i samfälligheten.
 
Från och med 2017-01-01 gäller SMS-betalning på samfällighetens gästparkeringar, f.n. med 8 kr/timme eller 40 kr/dygn, se anvisningar vid parkeringarna.
 
För parkeringsplatserna på Silkeborgs- och Själlandsgatan gäller de parkeringsregler enligt det som är skyltat. EUROPARK bötfäller felparkerade bilar/fordon på kommunens mark (felanmälan via 08-562 508 96, 8.00–16.30 vardagar och 08-651 00 00 övriga tider och helger).

Läs mer om tjänsten om hur du betalar och hur du använder den på följande länk 
https://smspark.se/om-smspark

https://easypark.se/sa-funkar-det/sa-fungerar-easypark/