Bokningssystem för samlings- och tvättlokalerna

Maximalt 8 deltagare vid sammankomster i samlingslokalerna

Den tillfälliga Covid-19 lagen trädde i kraft den 10 januari 2021, och i samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta. Begränsningsförordningen
som nu gäller innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av lokal för privat sammankomst får max åtta personer delta.

Eftersom samfälligheten erbjuder användning av gemensamhetslokaler är vi ansvariga för att inte för många personer samlas i lokalerna. Begränsningen om antal deltagare gäller vid exempelvis fester och andra sammankomster då socialt umgänge är huvudsyftet med sammankomsten.
 
OBS!
När du bokar samlingslokalen och slutför bokningen så bekräftar du att du tagit del av
och tar ansvar för att reglerna följs.

  
Förordningen gäller till och med 30 september 2021.
Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att förordningen efterföljs.


Tvättstugan
Bokning kan endast göras för ett pass i taget. Varje pass omfattar 4 timmar, kl 06.00-10.00, 10.00-14.00, 14.00-18.00 och 18.00-22.00. Ett tvättpass kostar 40 kr och debiteras på kvartalsfakturan.
 
Samlingslokalerna
Bokning kan göras för maximalt fyra pass efter varandra. Varje pass omfattar 6 timmar, f.n. 06.00-12.00, 12.00-18.00, 18.00-24.00. F.n. är nyttjandet av samlingslokalen fri.

Behandling av uppgifter rörande din bokning
När du bokar samlingslokalen eller tvättstugan så registrerar samfälligheten uppgifter om vilken medlem som gjort bokningen i syfte att kunna debitera rätt avgift.
 
Informationen används också vid ev. uppkomna problem såsom utebliven städning eller skador på
lokal eller utrustning för att kunna kontrollera vem som utnyttjat tvättstugan eller samlingslokalerna senast. På så sätt kan vi alla se till att alla tar ansvar vid nyttjande av de gemensamma utrymmena.
 
Genom att boka samlingslokalen och/eller tvättstugan så accepterar du att dina uppgifter registreras samt att du förbinder dig att följa de förhållningsregler som finns.

Instruktioner för att boka tider, klicka på filen nedan

Guide för bokning på skärmen i tvättstugan, klicka på filen nedan!

Bruksanvisningar för utrustningen i tvättstugan (tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp) finns på sidan Dokument (Hobby Tvätt) under fliken Boende.

Boka ditt pass

Det finns två sätt att boka ett pass, antingen via internet eller på bokningstavlan utanför tvättstugan.
 
Webbokningen nås på följande länk!