Techems Boendeportal

I Boendeportalen har du möjlighet att följa din förbrukning online. Du kan se en översikt över din
förbrukning under det aktuella kalenderåret. Du kan följa dina aktuella förbrukningsvärden uppdaterade med två dagars intervall och förbrukningsutvecklingen över den tidsperiod du själv väljer kan ses i ett
stapeldiagram.

Värdena lagras så att i framtiden kan förbrukningsutvecklingen visas i upp till fyra år. I manualen
beskrivs i korta drag alla funktioner i portalen, men observera att alla funktioner inte är
tillgängliga för oss i samfälligheten, t.ex. avräkningsunderlag och arkiv.

Portalen kommer vid årsskiftet att uppdateras med fler funktioner och MWh ska ändras till KWh i
redovisningen.

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret på sidan "Anmälan".
Efter det att du skickat in din anmälan är det styrelsen som ger dig tillgång portalen genom att förse
dig med ett aktiveringsbrev och en aktiveringskod som du använder när du skapar ditt användarkonto
i portalen. Instruktioner finns beskrivna i aktiveringsbrevet från Techem.

I och med att du skapar ditt användarkonto ska du ange din mail-adress och skapa ett lösenord.
Du kommer därefter att få ett mail där du uppmanas att bekräfta registreringen. Det är viktigt att du
besvarar det mailet för att registreringen ska slutföras och det måste ske inom en timme. Om du
inte får något mail kontrollera att det inte finns bland din skräppost.

Felanmälan/kontakt

Har du frågor kring eller problem med portalen, t.ex. inloggning
Kundservice@techem.se
Tel. 010 202 28 00
Kundservice för boende är öppen vardagar kl 09-13.00

Har du frågor kring förbrukning och/eller avräkning
Kontakta Styrelsen@silkeborg.se