Grannsamverkan

Samfälligheten är ansluten till nätverket Grannsamverkan mot brott och inom styrelsen finns en kontaktperson utsedd. Vi samarbetar med polisen för att förhindra framför allt bostadsinbrott och skadegörelse. Från polisen får vi brottsstatistik och tips om hur vi ska skydda oss mot brott. Vid entréerna till gårdarna har vi skyltar som visar att vi har en aktiv grannsamverkan. Alla medlemmar uppmanas att uppmärksamma misstänkt aktivitet i vårt område och ringa till polisen om ett brott pågår eller har skett.
 
Grannsamverkan är mer än att sätta upp skyltar och ge information. Det absolut viktigaste är att vi fortsätter att vara observanta på främlingar men även hantverkare som rör sig i området, att vi vågar fråga vad de har för ärende och inte minst bryr oss om våra grannar.
 
Har ni några frågor om grannsamverkan eller har sett något som verkar misstänkt så är det bara att kontakta styrelsen.
 
Här kommer några råd om hur Du kan försvåra för tjuven att forcera sig in i ditt hem:

  • Skaffa godkända fönsterlås, åtminstone på undervåningen.
  • Montera en brytskena på balkongdörren samt karmen till densamma så att det inte finns möjlighet att sticka in kofot eller mejsel och bryta upp dörren.
  • Sätt i sprintar i dörrkarmarna vid gångjärnen. Det hindrar tjuven från att bryta upp dörren från gångjärnssidan.
  • När du är borta från hemmet under längre tider bör en timer vara inställd på olika intervaller, gärna på övervåningen, så att det lyser i olika rum vid olika tidpunkter.
  • Tala om för dina grannar att du kommer att vara bortrest under en tid och be dem att tömma din brevlåda så att den inte står och flaggar till utomstående att du inte är hemma.
  • Hjälp varandra att sommartid klippa gräset och vintertid skotta bort snön vid huset.
  • Slutligen: Om du har möjlighet är ett aktivt larm och tydliga larmskyltar på dörrarna en bra investering.