Att tänka på vid ägarbyte

Vid ägarbyte ska blanketten ”Ägarbyte av fastighet” (som finns att hämta under Dokument), fyllas i. Blanketten ska skrivas under av både säljaren och köparen och lämnas till styrelsen, brevlåda finns på Silkeborgsgatan 42.
 
Tänk på att göra upp med nya ägaren om hur ni avser att lösa samfällighetsavgiften. Avgiften till samfälligheten täcker kostnader för hushållens vatten- och värmeförbrukning, sophämtning samt kostnader för skötsel och underhåll av de gemensamma anläggningarna. Den preliminära kvartalskostnaden för innevarande budgetår skall vara betald den sista i månaderna mars, juni, september samt december. Att tänka på vid ägarbyte under ett verksamhetsår är att även slutdebiteringen kan påverkas. Fakturan som betalas sista december är korrigerad med den summa som finns på slutregleringen för föregående verksamhetsår. 

Avgiften avser alltid ett helt kvartal och är utställt i sin helhet på den som var ägare av fastigheten vid tidpunkten för utskicket.  Flyttar man mitt i perioden måste man göra upp med de nya ägarna om hur betalningen ska ske. Här kan mäklaren vara ett bra stöd för att man skall kunna komma överens. Ingen extra avläsning av vatten- och värmeförbrukningen görs vid ägarbyte.
 
Kom även ihåg att lämna över passerbrickorna till de nya ägarna.