Att tänka på vid ägarbyte

Vid ägarbyte ska blanketten ”Ägarbyte av fastighet” (som finns att hämta under Dokument), fyllas i. Blanketten ska skrivas under av både
säljaren och köparen och lämnas till styrelsen, brevlåda finns på Silkeborgsgatan 42.
 
Tänk på att göra upp med nya ägaren om hur ni avser att lösa samfällighetsavgiften. Avgiften till samfälligheten täcker kostnader för
hushållens vatten- och värmeförbrukning, sophämtning samt kostnader för skötsel och underhåll av de gemensamma anläggningarna. 

Samfällighetsavgift utgår enligt fastställd debiteringslängd och faktureras månadsvis i efterskott. Extra avgifter för tvätt, garage och nycklar
faktureras i efterskott, men kvartalsvis. Att tänka på vid ägarbyte under ett verksamhetsår är att även slutdebiteringen kan påverkas. Fakturan
som betalas sista december är korrigerad med den summa som finns på slutregleringen för föregående verksamhetsår. 

Avgiften avser alltid en månad och är utställd i sin helhet på den som var registrerad som ägare av fastigheten vid ingången av den
månad som fakturan avser.
Flyttar man mitt i månaden måste man göra upp med de nya ägarna om hur betalningen ska ske. Här kan
mäklaren vara ett bra stöd för att man skall kunna komma överens. Ingen extra avläsning av vatten- och värmeförbrukningen görs vid ägarbyte.
 
Kom även ihåg att lämna över passerbrickorna till de nya ägarna.