Bokningssystem för hobby och tvätt

Tvättstugan
Bokning kan endast göras för ett pass i taget. Varje pass omfattar 4 timmar, kl 06.00-10.00, 10.00-14.00, 14.00-18.00 och 18.00-22.00. Ett tvättpass kostar 30 kr och debiteras på kvartalsfakturan.
 
Hobbylokalen
Bokning kan göras för maximalt fyra pass efter varandra. Varje pass omfattar 6 timmar, f.n. 06-12, 12-18, 18-24. F.n. är nyttjandet av hobbylokalen fri.

Instruktioner för att boka tider, klicka på filen nedan

Guide för bokning på skärmen i tvättstugan, klicka på filen nedan!

Boka ditt pass

Det finns två sätt att boka ett pass, antingen via internet eller på bokningstavlan utanför tvättstugan.
 
Webbokningen nås på följande länk!