Passerbrickor och fjärrsändare

För att få access till samfällighetens gemensamma ytor behöver man en passerbricka. Passerbrickan behövs bl.a. för inpassering i stora garaget samt i Hobby- och tvättlokalerna.
 
Varje fastighet har tillgång till två passerbrickor. Vid ägarbyte ska den gamla ägaren lämnar över dessa till den nya ägaren eftersom passerbrickorna är registrerade på fastigheten. Kontakta styrelsen om det inte skett. Nya passerbrickor lämnas ut mot en kostnad. Om den förre ägaren inte lämnat över passerbrickorna, måste den nya ägaren betala för brickorna.
 
Fjärrsändare till det stora garaget är ett extra tillbehör och kan fås mot en kostnad, max en per fastighet. 
För boenden som ska köpa fjärrsändare för första gången så kostar det 1000 kr, vid nästa beställning så kostar det 700 kr
 
Vid förlust kan nya brickor och fjärrsändare fås mot en kostnad. Vid förlust av bricka eller fjärrsändare är det viktigt att meddela styrelsen omedelbart så att brickan kan spärras så att obehöriga inte kommer in i våra gemensamma utrymmen.